Informació

Aquest portal conté alguns tràmits que requereixen l'ús de certificat electrònic per autenticar-se. Els certificats ha de tenir-los instal·lats en el seu ordinador, o utilitzar un lector de targetes degudament instal·lat i configurat si utilitza DNI electrònic.
Per a la signatura electrònica, a més dels certificats electrònics, necessita tenir instal·lat el programa Autofirma, desenvolupat pel Ministeri de Hisenda i Funció Pública. El pot descarregar de http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
Si utilitzeu una tauleta o un mòbil, necessitarà igualment els certificats electrònics per autenticació i signatura, i la app Autofirma que pot descarregar de Play Store per a dispositius Android o de App Store per a dispositius iOS.